Deze pagina: 22.Wetgeving

22.1 Wetgeving Nederland
22.2 Wetgeving Belgie

22.1 Wetgeving Nederland

Wat zegt de wetgeving over softdrugs? In de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Softdrugs zijn drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt ze een toelaatbaar risico met zich meebrengen.. Voorbeelden van softdrugs zijn hasj, wiet, slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.Harddrugs zijn middelen met een veel te groot gezondheidrisico zoals XTC, cocaïne en heroïne. De regels over drugs zijn beschreven in de Opïumwet.

Softdrugs lijst 2 Opiumwet
Bij de Opïumwet zijn twee lijsten opgenomen met illegale middelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen middelen met een onaanvaardbaar risico (lijst 1) en aanvaardbaar risico ( lijst 2). Softdrugs staan genoemd op lijst 2 van de Opiumwet. Op lijst 2 staan bijvoorbeeld hennepproducten (hasj en wiet) en slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen zoals valïum en seresta. Ook dit zijn geen onschuldige middelen, maar de risico’s zijn minder groot dan bij de middelen op lijst 1.

Gedoogbeleid
Door de verkoop van cannabis te gedogen en streng op te treden tegen de verkoop van harddrugs, worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Dit wordt het gedoogbeleid genoemd. Door de handel in harddrugs en cannabis van elkaar te scheiden, kunnen gebruikers van cannabis beter worden afgeschermd van drugs die veel schadelijker voor de gezondheid zijn. Tegelijkertijd wordt het bezit of de verkoop van harddrugs harder aangepakt.

De strafbaarheid van softdrugs wordt verstaan onder het bezit en vervaardigen van softdrugs. Politie en Openbaar Ministerie pakken grootschalige productie en ( grensoverschrijdende ) handel streng aan. Daarbij gelden voor middelen op lijst 1 van de Opiumwet ( harddrugs ) zwaardere straffen dan voor die op lijst 2 ( softdrugs en slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen ).
De verkoop tot 5 gram aan meerderjarigen wordt in speciale coffeeshops gedoogd. Gebruikers worden niet vervolgd, tenzij er een plaatselijk blowverbod voor de openbare ruimte is ingesteld. Als het middels de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is verboden, is het buiten op straat niet toegestaan om wiet, hasj of andere geestverruimende middelen te gebruiken. De algemene boete hiervoor bedraagt maximaal 180 euro ( 2008 ). Recreatief gebruik wordt gedoogd als je het rookt in een coffeeshop of thuis. Het kweken van marihuana is, op uitzonderlijke omstandigheden na, illegaal in Nederland en er is een actief opsporingsbeleid. Het in bezit hebben tot en met 5 planten wordt door justitie gedoogd, en slechts in enkele gevallen vervolgd. Alleen de teelt van cannabis voor medicinale doeleinden is legaal, maar moet dan wel geheel onder staatstoezicht gebeuren. Nederland heeft op dit moment 1 legale cannabiskwekerij waar marihuana met hoge THC-gehaltes onder steriele condities wordt geproduceerd. Medicinaal gebruik is op doktersvoorschrift toegestaan.

Hoeveel planten mag je eigenlijk in Nederland hebben?
In Nederland wordt het kweken van wiet voor eigen gebruik gedoogd. Dit wil niet zeggen dat het legaal is! Bij het bezit van maximaal 5 wietplanten wordt aangenomen dat het geen beroepsmatige teelt is en de teelt uitsluitend voor eigen gebruik betreft. De wietteler dient bij ontdekking afstand van zijn wietplanten te doen! Doet de verdachte teler dat niet dan riskeert hij strafvervolging. Ook het kweken onder lampen word gezien als beroepmatige teelt. Minderjarige mogen volgens de wet geen wietplanten kweken.

Hoeveel gram wiet mag je bezitten?
Maximaal 5 gram cannabis voor eigen gebruik. Dit is wel strafbaar, maar volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie zal het bezit van kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik ( 5 gram ) niet tot vervolging leiden.

Fraude elektriciteit
Buiten de meter om elektriciteit illegaal aftappen of verzegeling die ontzegeld wordt is diefstal en wordt streng bestraft. Een wiet kweker die stroom steelt wordt altijd vervolgd, en veel strenger gestraft dan iemand die zijn stroom normaal betaalt. Daar bij krijg je ook nog een navordering van het energiebedrijf die meestal nogal schrikbarend is. En ook wordt de gas- en elektra-installatie afgesloten in verband met de inbeslagname van energiemeter die voor onderzoek mee wordt genomen naar het desbetreffende bedrijf ( waar je contract afgesloten hebt ).
Het is niet zo dat electriciteitsmaatschappijen de politie zouden waarschuwen omdat iemand meer stroom gebruikt, en betaald als 'normaal'.22.2 Wetgeving België

Sind de wetswijziging wordt er voor meerderjarigen een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere illegale drugs.Wetswijziging ( januari 2005 ) die door de socialistische minister van justitie Laurette Onkelinx en de procureurs-generaal werd uitgewerkt, heeft het individueel gebruik door meerderjarigen (= ouder dan 18 jaar ) de laagste vervolgingsprioriteit, mits het geen 'overlast' bezorgd. Gebruik op openbare plaatsen, bezit van meer dan 3 gram of verkoop wordt juridisch vervolgd.
Wanneer een meerderjarige in het bezit is van een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, zal er - bij vaststelling van bezit - een vereenvoudigd procesverbaal worden opgesteld, waarin onder andere worden opgenomen:

Plaats en datum van de feiten;
Aard van de feiten (type en hoeveelheid van het product);
Volledige identiteit van de dader;
Samenvatting van zijn versie van de feiten.

Openbare overlast: moet worden verstaan het bezit van cannabis in een strafinrichting, in een school, in de gebouwen van een sociale dienst, evenals in de onmiddelijke omgeving ervan, of in andere plaatsen die door minderjarigen worden bezocht met het oog op schoolse, sportieve of sociale doeleinden.

Verder wordt men eens herinnerd aan de norm: cannabis is verboden.
Cannabis bezitten( > 3 gram ) of wiet kweken, blijft een misdrijf

Cannabisbezit voor persoonlijk gebruik houdt in:
Maximum hoeveelheid van drie gram;
Een geteelde plant.

Verbod van het rijden onder invloed van verdovende middelen daaronder begrepen van cannabis.
Volgende
Vorige
aaaaaaaaaaaaiii